Qvappa

Old Swedish Dictionary - qvappa

Meaning of Old Swedish word "qvappa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvappa
tånglake, zoarces viviparius Lin.? Jfr E. Lideén, Ark. f. Nord. Fil. 45: 192. " lix öre for fersk fisk, aall, quapper torsk oc gedder" Skotteb 435 (1469-70, Kämn).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back