Qvar

Old Swedish Dictionary - qvar

Meaning of Old Swedish word "qvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvar Old Swedish word can mean:

qvar
L.
qvar
1) lugn, STilla (om väder). är wädher swa rent oc nadhught oc qwart, at ther koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer ängin STorm eller ont wädher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 122. " ther är wädhrit swa qwart, at the script som scriwadhis fore hundradha aar i sand eller asko, hon är än ospilt oc läslik som förSTa dagh ib. "
qvar
2) STilla, orörlig. " Diäwlin SToþ iäm skyt quar: som han vare slaghin mz STene" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 23. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 147. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 71. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2081. " bödh solinne STanda quarre" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 175. " at han kwar fore the rakka STodh" STrand. 1853.">Fr 2788. " hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allir quart howdhit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. sculw. .. swa mz wäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK at the gatu ängin sin lim rättan quarrum (Cod. C qwarran) hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlDit STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 289. the wordho forfäradhe ok huldo qwarre (STolo STilla) ST 165. jak will nw holla qwar (hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda kyrru) for tik Di 145. - STilla, tyST. thighia qvr, tiga STilla. mädhan then riddare thagdhe qwar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 82. MD (S) 271. ST 144, 174, 403, 525. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 142. - vara STilla. thighdo the quarra the nattena (nocte siluerunt) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220.
qvar
3) förblifvande, blifvande på samma STälle, qvarblifvande, qvar. wil thu honum här qwar bidha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2236. ib 7554. " thik bör blifwa här quarre nakra STund" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 245. " hwi blifuir thu här qwar" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 463. ib 227. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 34, 160, 163. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 116, 224. PM 66. the andre blifue jnne qwör STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5266. " mädhan Discipuli dwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldos än quarre i gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alilea" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 239. " äpter hans radh skulle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt folkit. .. färdhas oc qwart liggia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 420. " laa qwart throlouat offir" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 579. " sat hon sikirlicare oc gladhlicare quar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 141. Iv 2042. han lofwadhe. .. quar STanda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan sin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 798. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All sin spisning ther qwar lagde STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5990. " hulka han satte quarra i paradyso deliciarum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 230. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 261. wi. .. latom them qwarra sina leergrytor ib 1: 312. " läta licamman swa quarran a korseno" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 208. Bir 3: 387. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4771. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5129. " han. .. quarran hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 844. " at the. .. qwart hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz the formogho afla" Bir 1: 331. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 34. KS 34 (88, 36). glöMDe qwart korssit aa wägginne ST 295. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9624.
qvar
4) återSTående, öfvrig, qvar. mädhan nakath qwart aff värlDine är STrand. 1853.">Fr 3146. " vj haffuom än qwarre vora beSTa men" MD 346. - JSTrand. 1853.">Fr genom qvar.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • kwar KL 34 ; MD 62 ; Iv 2042 ; Fr 2788. qwär KL 163.
 • quär VML I þg 9. quer SML Kk 10: 2, 15: 4. n. qwart. quart. kuart KS 34 (88, 36).
 • quärt VML I B 36. ack. m. quarran Bil 844 ; Bo 208.
 • qwarran PM 66 ; Lg 991 ; MB 2: 261.
 • kwarran Bir 3: 387.
 • quarren RK 2: 9624.
 • quärrän UplL Kp 9: 3. f. quarra VML II Kr 6 pr. dat.
 • quarrum Bil 289.
 • quarre Bo 245 ; MP 2: 175.
 • qwarrir VML II Kg 7: 2. qwarre ST 165, 525.
 • quarre Bo 116, 239 ; Lg 3: 142.
 • quarri VGL III 142. quärrir UplL Kg 10: 6. quärre KL 147, 160.
 • qwär RK 2: 5266 (i rimsl. med dör). f. quarra Bo 220, 224.
 • quarra ib 71, 230.
 • qwarre MD 346.
 • qwarra MB 1: 312 ; Al 4771.
 • qwaar RK 2: 5129),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back