Qvar

Old Swedish Dictionary - qvar

Meaning of Old Swedish word "qvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvar Old Swedish word can mean:

qvar
L.
qvar
2) stilla, orörlig. " all watn lagdhis kwar som iordh alla stadhe fore them" Prosadikter (Sju vise m) 253. - stilla, tyst. standa qvar, stå stilla, vara stilla, vara tyst. Se Sdw 2: 1282. - overksam, försumlig. sitia qvar, underlåta att fullgöra el. erlägga ngt. Se Sdw 2: 1282. 3) förblivande på samma ställe, kvarblivande, kvar. ta töffwade wi nu tenne drengh. .. qwar nu i nath GPM 2. 320 (1508). A) återståpende, övrig, kvar. än for thy mykit star atir af sancti ieronimi ierteknom wiliom wi thätta her qwart sätia Hel män 205. .. . oc strax vtgaff sompt af för:de swmo och beddes dag oc stund pa thet quart stodt Stb 5: 93 (1516).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kwar Prosadikter (Karl M) 253),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
➞ See all works cited in the dictionary

Back