Qvärn

Old Swedish Dictionary - qvärn

Meaning of Old Swedish word "qvärn" (or qværn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvärn (qværn)
qvarn. "tha thorftom vi hwazske quärna älla oghna" Bo 140. - qvarn, handqvarn. STa vidhir quärn och mala STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 276. MB 2: 122. STa vidh girinna qwärn mz saSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPsone STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 314. qvarn, vattenqvarn. SD 4: 389 (1346?), 5: 562 (1346), 585 (1346). arnaas quernæ ib 618 (1346?). myrtleka kwern ib 6: 180 (1350). " ib" NS 1: 14 (1401, nyare afskr.), 22 (1401) o. s. v. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 266 (1435), 3: 208 (1476). VAH 24: 319 (1414). VKR 31. " thu. .. hyölt jnne ordhen sparleka, som STiBordet watnet i qwärnenne" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 143. fik honom. .. brytia qwerna ok landBoa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 219. ib 1181. " länar een människia thik eet skip til qwärna" ST 429. - i ortnamn. molendino. .. dicto faluquern SD 1: 660 (1285). " opidum dictum kwernæbøle" ib 3: 249 (1316), 251 (1316). in quernathorp ib 461 (1320). - Jfr fot-, fota-, gryn-, hand-, häSTa-, midhal-, odhol-, pipar-, vatn-, väþer-, qvärn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvärn may have also been written as qværn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kwern.
 • quarn SD NS 1: 479 (1405), 638 (1407); -om VKR 31.
 • qwarn DD 1: 266 (1435). -ar),
 • qvärna bro ,
 • qvärna bygning
 • qwerne-.
 • quarnä- HelsL V 17: 1),
 • qvärna damber
 • quärnadam SD NS 1: 646 (1407, gammal afskr.). qwärnä dam FH 3: 4 (1352). " quärna damp" VAH 24. 320 (1422)),
 • qvärna hiul
 • kuärna- )
 • qvärnahus
 • qvärna hvirva
 • kuärnä hwyrua )
 • qvärnastaþer
 • quärnä-.
 • querne- FH 1: 32 (1455, gammal afskr.)),
 • qvärna sten ,
 • qvärna strömber
 • kuernna-.
 • qurna- SD 3: 41 (1311); VKR 31.
 • qwarna- SD 4: 10 (1327, gammal afskr.)),
 • qvärna vägher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back