Qvärn

Old Swedish Dictionary - qvärn

Meaning of Old Swedish word "qvärn" (or qværn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvärn (qværn)
kvarn. "mola le qwärn" GU C 20 (hand 2) s. 150. ib. - kvarn, vattenkvarn. SD 8: 24 (1361). NMU 1: 65 (1378). thee quärnan. .. skal hafwa frian tilgong ltil skoghin SD NS 3: 228 (1417). KTb 4 (1430). at en del off samma quern baade giuther oc stena med theras underwerke staar oppe biscops bordzens een odeell HSh 17: 186 (1524, Brask). - Jfr asna-, bäkkia-, hästa-, ivirfalz-, mylno- (även SDw 2: 1279), odhol- (även SDw 2: 142), oleo-, pipar(även SDw 2: 205), pulver-, sagha-, sagho- (SDw 2: 296), sinaps-, vatn-, vatu- (SDw 2. 939), vädher(även SDw 2: 1016), vält-, ödhe-qvärn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvärn may have also been written as qværn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • quern.
 • kwärn RP 2: 379 (1399)
 • med art. qwernone JTb 88 (1510).
 • quarn: -a STb 3: 395 (1498). Se R. Wadström, Svenska kvarntermer 93 ff.),
 • *qvärna bol (querno- VKJ 19 (1466) ),
 • qvärna bro ,
 • *qvärna bäkker
 • querne-.
 • -beek NMU 1: 121 (1449) ),
 • *qvärna dopt
 • querna doffth )
 • *qvärna fal
 • querne- )
 • *qvärna fors ,
 • *qvärna gardher
 • qverna- )
 • *qvärna holmber
 • qwarne- )
 • qvärna hus ,
 • *qvärna häster
 • qwarna-.
 • quarne- )
 • *qvärna lön
 • qwarna- )
 • *qvärna rum
 • querna-.
 • qwerne-. quarnaSTb 2: 209 (1487)),
 • *qvärna skyld ,
 • qvärna stadher
 • querna-.
 • kwärna- )
 • *qvärna stenkar ,
 • qvärna strömber (quarnaSTb 3: 395 (1498). querno- SD NS 3: 6 (1415).
 • qwärno- VKJ 173 (1447) , 179 (1466). ack. qverna strem SD NS 3: 401 (1419) ),
 • *qvärna sven
 • qwarna- VKU 3 (1539) ),
 • *qvärna thorp
 • querne- )
 • *qvärna vaghn
 • quarnwang )
 • *qvärna vatn
 • kwarna- FMU 4: 269 (1466, avskr.). kwarne- ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back