Qvarsätia

Old Swedish Dictionary - qvarsätia

Meaning of Old Swedish word "qvarsätia" (or qvarsætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvarsätia Old Swedish word can mean:

qvarsätia (qvarsætia)
1) kvarlämna. .. hanom, som theris schip och gotz vndhförde som tywffua, och quarSTe them pa landit ok löp sin wegh fran thöm medh skip ok godz STb 3: 103 (1493).
qvarsätia (qvarsætia)
2) kvarhålla, hindra. jak hade gerna STrax farith hem, än iak war qwarsatter at swara med herr päder Spegel Skrbev 145 (1513). - sätta el. lägga i kvarSTad. ther näST kom rotker olsson och quarsatthe baade godzen FMU 4: 453 (1473). ib 454 (1473). " konona hans som oc vntrymde for henne quarsatte wij oc ena kiSTa" ATb 2: 403 (1492). ib 3: 112 (1500). - Jfr qvartsätia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvarsätia may have also been written as qvarsætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • quarste STb 3: 103 (1493) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Spegel Skrbev
Skriftelige bevis hörande till svenska kyrckiohistorien eller biskops chrönikan [af Haqvin Spegel]. Ups. 1716.
➞ See all works cited in the dictionary

Back