Qvarsita

Old Swedish Dictionary - qvarsita

Meaning of Old Swedish word "qvarsita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvarsita
sitta qvar. bätra hafdhe os varit at quar sitit (för hava quar sitit; sedisse) j egipto lande (kanske bör man rättast fatta quar sitit ss två ord, då quar skulle vra att anse antingen ss oböjd form el. ss nom. n. pl., en form som borde nyttjas, om de talande äro både män och qvinnor) Bir 3: 414.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛋᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back