Qvarstaþa

Old Swedish Dictionary - qvarstaþa

Meaning of Old Swedish word "qvarstaþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvarstaþa Old Swedish word can mean:

qvarstaþa
L.
qvarstaþa
1) qvarstående, stillastående, dröjsmål. wm then skipeskatthen kommen i kwarstadhe (hade kommit på rest) allestatz her oppe i landet, för end ethert breff kom, siden the thet hördhe, ginge the villelie tiill at göra honom wth BSH 5: 160 (1507).
qvarstaþa
2) stillastående, saknad af framskridande el. ökning? ath thera (änglarnes) kompanskap skulle ökias i hymerike, mz ihesu cristi mandompsins atirlösn, som myntskat war mz lucifers vndherfaal ok j quarstadho war sath, fore adams ok ewa syndh skuldh JP 94.
qvarstaþa
3) qvarstad. thet for:da goz skal stand i quarstadu SD NS 1: 362 (1404). - pl. dömpde iak. .. the tw godzen. .. i quarstädhur SD NS 2: 35 (i vidim. fr. 1411). att thet (godset) m äls i qwarstadum BtRK 64 (1396).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kwar-.
  • quarstädha.
  • qvarstaþa L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛋᛏᛆᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back