Qvarstaþer

Old Swedish Dictionary - qvarstaþer

Meaning of Old Swedish word "qvarstaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvarstaþer
= qvarstaþa 3. kännoms oss haffua dömpt i qwarstadhe (belagt med qvarstad) en gardh SD NS 1: 101 (1402, nyare afskr.; kanske att föra till qvarstaþa). setthe wij thet arff i qvarstaad BSH 5: 187 (1507). FM 248 (1505). " ath thet skulle bliffwa staendess vdj quarstadhe" ib 641 (1515, kanske att föra till qvarstaþa).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛋᛏᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back