Qvarter

Old Swedish Dictionary - qvarter

Meaning of Old Swedish word "qvarter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvarter
1) fjärdedel. - fjärding, avdelnng (av en STad). STb 2: 201 (1487). j öSTra quarter ib 202 (1487). twa. .. träboder offuan ghatan ligge innan tet inra quarteredh Sj 2: 114 (1488). södra quarter SSkb 9 (1501-02). - koll. invånare i en STadsdel. tha al quarter wore ter (ɔ: på Södermalm) j daxuerke STb 4: 303 (1513). - fjärdedels aln, kvarter. Se Sdw 2: 1282. thesse sami tompnt är öSTantil fäm alna ok thrätighi ok halft quarteer breedh Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pants STenianus. Se Lg.">Bil 276 (1378). " tua STenger jordh try quarther mindre" Svartb 360 (1437). " eth qwartir oc xix alna" ATb 1: 192 (1463). ib 199 (1464). et qwarttir amSTirdampSTh ib 203 (1464). Svartb 528 (1477). ib. VKJ 156. Svartb 561 (1509). Uppl Fornmt 46: 194 (1513). - Jfr innanmura-, innanmurs-, mur-qvarter samt qvartere.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • quarteer Gadolin Pants Bil 276 (1373)
  • *qvarters karl ,
  • *qvarters man ,
  • *qvarters mästare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Fornmt
Upplands Fornminnesförenings tidskrift.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back