Qvarter

Old Swedish Dictionary - qvarter

Meaning of Old Swedish word "qvarter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvarter Old Swedish word can mean:

qvarter
1) fjärdedel. " huggen j iiij quartir" Va 52. fjärding, afdelning (af en stad). widh langa tathana i sudhra quarterena aff stadenom SJ 173 (1448). - fjärdedels timme, qVart. ith quarteer före än klockan slogh ith TK 272. - fjärdedels penning, styfver, skärf. skalt thu blifwa j mörkostufw til thes j ytärsta quarterit atir giäldz (donec resituatur quadrans) TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 376. ib 3: 191. Srtu 447. - fjärdedels aln, qVarter. xxvij gambla alnelang met et quartir SJ 296 (1461). " tomptin nidhan fore stenhuseno är xxix alna ok eth quarteer lang" ib 2 (1420). hulkit ärffue som langt är. .. c. xviij alna eet quarteer minna ib 6 (1422). " tompten näst nordhan stenhusit vp a sama ärffwe är breedh xxv alna eet halfft qwarteer minna ok är breddh vppe widh sanden xij alna eet qwarteer minna ib. "ib 9 (1423) o. s. v. syw kwarter minne än sextii alna BSH 3: 190 (1468). eth kwarter minne än sextii alna ib. " ix stengher, en alin oc j quarter jordh" SD NS 1: 264 (1403, gammal afskr.). ix stängher jordh, mindhre j alin oc j quarter ib (med afs. på de två sistn. ställena jfr alin 4). fjärdedels stop, qVarter. eth quarter viin LB 7: 159. - (?) eth quartere aff treakiilse ib 177. - fjärdedels skålpund? han skal tagha halyrt ij quintin, mirre i quintin, i quarter siprize röthir, galigo, ingefäre och laffwebär, hwarth thera ith quintin LB 7: 178.
qvarter
2) qVart (på tärning), den sida på en till tärningspel begagnad tärning hvilken har fyra prickar. them faller fast sees j hwart kast sink quarter ther nest MD 395.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kwarter.
  • quartir Va 52 ; SJ 296 (1461). quarteer. quartere),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back