Qvartere

Old Swedish Dictionary - qvartere

Meaning of Old Swedish word "qvartere" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvartere
fjärdedel. - fjärding, avdelning (av en STad). öSTre quartere STb 1: 55 (1476). SSkb 3 (1501-02). - fjärdedels aln, kvarter. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 12 (1475).. .. ena tompt. .. huilken som är pa längdenä. .. sunnan till xxxij (32) alna och eth quartytere STb 1: 47 (1476). Jfr qvarter.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᚱᛏᚽᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back