Qvasta

Old Swedish Dictionary - qvasta

Meaning of Old Swedish word "qvasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvasta
piska med qvast i bad. man skalsakthelica vardha vrmer och icke strax quastha LB 7: 175. - i allmh. piska. the wordo sa qwastad a thera rompa RK 2: 8987.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back