Qväþe

Old Swedish Dictionary - qväþe

Meaning of Old Swedish word "qväþe" (or qvæþe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qväþe Old Swedish word can mean:

qväþe (qvæþe)
1) yttrande, tal. Jfr at-, ia-, ne-, o-, orþ-, orþaqväþe.
qväþe (qvæþe)
2) qväde. " ii heþnom (qvedium]" Lg 9. fula visor älla quädhe Mp 1: 299.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qväþe may have also been written as qvæþe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • qvedium Lg 9),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back