Qvikker

Old Swedish Dictionary - qvikker

Meaning of Old Swedish word "qvikker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvikker Old Swedish word can mean:

qvikker
L.
qvikker
1) lefvande. " jätte them. .. sik skola thöm bätre wara dödher en quikir til akAllan" Lg.">Bil 798. " han vare tha häldre dödher än kwik" Iv 2052. " han är bade liffuande oc quik" MD 15. " hänne grafua qwikka ij iordh" Fl 1732. Lg.">Bil 876. Fl 196, 257, 412, 832. Iv 5322, 5612. Al 3971, 5228, 6410. LB 5: 82, 7: 12, 72. Lg 3: 253. swa marga M [1000] menniskor. .. äre mörde och dräpne och ägrepa kiffuenapa nykyrkio och jäskis äre grymmeliga. .. vpbrändhe swa ath ther ingthe bleff gwikt igen FH 6: 367 (1495, gammAl afskr.). behAlda Alla thera bopänynga i quiku oc dödho SD NS 1: 291 (1403).
qvikker
2) liFlig. " böriade henna siäl j Allom sinom krafftom wardha Aldra fulkomplikasta qwik oc stark til at see höra oc tAla oc känna the thing som andelikin äru" Bir 4: 4. " tolkit hiärta swa qwikt oc kärlikxfult" Su 12.
qvikker
3) rörlig. " lägger thw j thetta första wathnith. .. wphöyth qwikselff tha görs thz ather strax qwekth mz lithlom wärma" LB 9: 113. tak qwekt sylffuer (qvicksilfver) ib 2: 67. Jfr qviksilf.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • qviker L.
  • kviker L.
  • kwik Iv 2052.
  • quiker: -u SD NS 1: 291 (1403).
  • qwekker: qwekth LB 9: 113 ;
  • qwekt ib 2: 67),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back