Qvikker

Old Swedish Dictionary - qvikker

Meaning of Old Swedish word "qvikker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvikker Old Swedish word can mean:

qvikker
L.
qvikker
1) levande. " jnghen boskap eller ok noghat annath qwikt" Svartb 497 (1470). thy (ɔ för STölden) dömbdis hon quik j jordh seties STb 2: 280 (1488). thy döSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdis hon quik j jordh. pie momorie ib 349 (1489). bödh käisaren han qwikkan j jordh gräffwa Prosadikter (Sju vise m B) 188. .. . aff thy henne kunne wexa ok tilökias, j quiko ok dödho STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 159. Hel män 256. " saa wonno the slated oc drapo alt thz qwekt war" Troj k88. 2) livlig, (andligt) rörlig. Se Sdw 2: 1282. SkrtUppb 96. " ytermer oc innermer sinne qwik oc krafftogh" SvB 24 (senare h. av 1400-t.). han (ɔ STridsmannen) skal wara qweker j öghonen STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 125. 3) rörlig. - (mer el. mindre) flytande. läth thär j (ɔ STruten) tyäro äller wiscum som asltidh STandher qwikth STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 266. lib 287.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • quiker: -o MP 5: 159.
  • qwekt Troj 88. komp. qwikaren SkrtUppb 96 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back