Qvinkyn

Old Swedish Dictionary - qvinkyn

Meaning of Old Swedish word "qvinkyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvinkyn
kvinnokön , personer av kvinnokön. gudelika qwinkönet ihesu christi wtwaldha brudher JMÖ 168. - kvinnligt kön. i utvidgad anv. cyanica är en sten. .. han haffwer mankön oc qwinkön PMskr 469. - gen. av kvinnokön el. kvinnigt kön. carbunculus är en dyr sten. .. oc är han twäskona annar är manköns, annar qwinköns PMskr 464. en hälogh qwinköns persona JMPs 508. - qvinkön, d. s. falka läggia. .. yfftersth try äg twa wngana är qwinkön PMskr 277.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -kön )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚿᚴᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back