Qvinliker

Old Swedish Dictionary - qvinliker

Meaning of Old Swedish word "qvinliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvinliker Old Swedish word can mean:

qvinliker
1) qvinnlig, af qvinnkön. tha ware hon (ɔ: himpna natura) mantz likeller qwinnelik MB 1: 43.
qvinliker
2) effeminatus, qvinnlig, veklig. blödhe män ok quinlike KS 83 (205, 91). - Jfr qvinzliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • qwinneliker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back