Qvinzliker

Old Swedish Dictionary - qvinzliker

Meaning of Old Swedish word "qvinzliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvinzliker Old Swedish word can mean:

qvinzliker
1) tillhörande el. utmärkande en qvinna el. qvinnor. the toko sik qwinzlikin (femineum) likama STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 206. " quinzlik (muliebres) athäfwe" ib 3: 458. " qwindzligom tankom tilföghandis mandzliga STarkhet" MB 2: 300. " eth qwundzlighet pwnga faat" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 471.
qvinzliker
2) som afser qvinnor. bekyMBrandhis i qwinzlikom kärlek (qvinnokärlek, kärlek till qvinnor) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 64.
qvinzliker
3) = qvinliker 2. at the hawin. .. quinzlik athäfwe suasom quinzlike män (more effemenatorum) STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 458. " thu skalt wara manlikin oc ey qwindzlikin at thu latir ena fula hudh ofwir thik radha" ST 412.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • qwinzlikin ST 412 ; (ack.) Bir 1: 206.
  • qwindzlig: -ligom MB 2: 300.
  • qwindzlighet Lg 3: 471),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚿᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back