Qvister

Old Swedish Dictionary - qvister

Meaning of Old Swedish word "qvister" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvister
kvist. Se Sdw 2: 1282. j falleno fik han mz handomin om en qwist oc hult lsik starkligha Prosadikter (Sju vise m) 39. " quistins röter ib. aff qwistins grenom ib. "Sex ekon tr 265. Jfr gul-, laverbärs-, löf-, oleo-, olio-, polleio-, röks-, sma-, vatn-, vin-, vinbär-, vinbära- (även Sdw 2: 983), vinbärs- (Sdw 2: 983), vinträs-qvister (Sdw 2: 990).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *qvista brytare
  • -briotare )
  • *qvista fulder
  • -fuller )
  • *qvistalös
  • -löss )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back