Qviþa

Old Swedish Dictionary - qviþa

Meaning of Old Swedish word "qviþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qviþa Old Swedish word can mean:

qviþa
1) sorg, oro, ängslan, Fruktan. af uaku ok quiþo ok räzl ärwþe (för ok ärwþe) Bu 153. hafdho. .. forgätit Alla sorgh oc quidho Bo 156. siälinna. .. ängxla oc quidha ib 186. " mz store qwidho oc räddogha" MB 2: 410. " swa manga sorghe ok älskogha quidho (in amore dolores)" Su 386. konungen haffde qwido oc sorgh huru han skulden thädhan fanga RK 1: 1061. " latin fara Alla qwidho" Fl 838. " här aff wäxer landzsins qwidha" Al 72. " fik marsken quida" RK 2: 6429. ib 6436. " hwath är idher nu til qwidho" Iv 1070. lösa Alla thina qwidha ib 3636. ib 3452, 3688. lifua for vtan mödho ok qwidhe ib 5718. " ij komin ey thädhan for vtan qwidha" ib 345. ib 1055. Fr 116. RK 2: 6628, 6655. " hwilkin konung thordhe stridha mz egipto folk vtan qwidha" Al 1728. ib 3276. " waro ekke vtan qwidha" ib 4862. " han hafdhe fore them staRKa qwiidha" ib 1004. RK 2: 2982. " baro the for tik quidha" ib 4705. ib 6061.
qviþa
2) sorg, förtret, skada. " Alexander gör marghom qwiidho ok qwant" Al 1858. " göra marsken quida" RK 2: 6083.
qviþa
3) klagan, jämmer. " gik Bort mz mykin qwidha" Iv 959. " iak hördhe idhra qwidho" MB 1: 393. - JFr hiärta qvidha.
qviþa
1) utan Fruktan. the diwr skilias qwidho löst Fl 1078.
qviþa
2) utan bekymmer el. besvär, lätt. i faen thz ey sa quidelöst RK 2: 3403.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • qwiidha Al 1004 ;
  • -o ib 1858. Flere af de i det flöj. anf. ställena hafva i obl. kasus -a, -e och kunna föras till ett qviþe, m.),
  • qvidho fulder ,
  • qvidho lös
  • quide- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back