Qviþa

Old Swedish Dictionary - qviþa

Meaning of Old Swedish word "qviþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qviþa Old Swedish word can mean:

qviþa
1) vara orolig, bekymras, frukta. hui räþes þu Sua dighart älla quiþe Bu 18. " quide huat hanom wrþe tel anzSuara ib 20. baþ han eigh quiþa vm þät första" ib. " rikar ärwþar ok quiþer at häghþa" ib 153. " quidh Aldre ath ey skAl wänt huuudh vardha om sidhir" LB 5: 82. thu sörghir ok quidhir af thy RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 394. " om twongh monde the bodha quidha" RK 3: 1427. " ij thörfuin ey for hänne qwidha (vara rödd för henne, frukta henne)" Iv 5318. Al 5200. " hAlp mik tha iak storlika qwidde" ib 368. RK 1: (sfgn) s. 176.
qviþa
2) qvida, klaga, jämra sig. quidde sarlika Su 388. " böndher togho tha Alle quidha" RK 2: 3916.
qviþa
3) beklaga? sörja, sörja öfver? konungens oferd han litet quidde RK 2: 3333.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back