Qviþer

Old Swedish Dictionary - qviþer

Meaning of Old Swedish word "qviþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qviþer Old Swedish word can mean:

qviþer
L.
qviþer
1) venter, buk, mage. han wiste ey nektergalunna hafua dyran sten ok dyghran j quidi Lg.">Bil 613. " han bant mik. .. mina föter vnder häsins qwidh" Fr 1147. " thera quidhir skal ey vpfyllas" Bir 1: 17. " for ath quidren trötmar och sweller" LB 2: 9. " thz är got fore Bolin quidh" ib 4: 351. " fore lösan quidh" ib 353. " blöther hardhan qwidh" ib 2: 35. Bir 1: 31, 2: 95. Gr 287. Gren. 1866.">Ber 84. MB 2: 76, 348, 349. Lgren. 1875.">LfK 52. LB 3: 74, 75, 7: 2, 66. JFr svalu-, tram-qvidher.
qviþer
2) uterus, qved, lifmoder. säla äru oFructsamlica oc the quiidha som äkke föddo Bo 198. " iak war j iomFrvnna quid" Bir 1: 4. ib 14, 2: 156, 3: 137, 279. MP 1: 93. VKR II, 65 VNB 1. Lg 265. Lgren. 1875.">LfK 230, 231. MB 2: 122, 301. war. .. haffuandis j qwidhen ib 351. " komGren. 1866.">Ber wth döth barn aff qwidh" LB 2: 35. JFr modhor qvidher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • quiidher.
  • quidder: -in Bir 1: 31.
  • qwedher: qwedh LB 7: 66.
  • quedher: -en LfK 231 ;
  • -enom ib 230. -ar),
  • qviþa fulder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back