Qvitta

Old Swedish Dictionary - qvitta

Meaning of Old Swedish word "qvitta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvitta Old Swedish word can mean:

qvitta
1) befria. " han vilde quitta oc frälsa alla the SOm ther sato i fängilSOm" Ansg 251. the quittas. .. aff sinom syndom (exonerantur peccatis) Bir 3: 223.
qvitta
2) qvitta, afqvitta, afkorta. qwittis swa mykit i hans lön SO 71.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back