Qvitta

Old Swedish Dictionary - qvitta

Meaning of Old Swedish word "qvitta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvitta Old Swedish word can mean:

qvitta
batzmännena ärw frij oc qwittade fran tyänniSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenne oc skipeno SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 74. - göra kvitt el. fri. thy quitter jag oc frian giffuer for:de per larensson för al ytermer vtgifft SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 93 (1516).
qvitta
2) kvitta, avkvitta, avkorta. . .. oc äinkte af sina peninga ath quittha vtan summan bliffue ful NMU 1: 119 (1446). han skuldhe qwitta oc wtlösa the lödhoga mark SD NS 3: 573 (1420). Skotteb 29 (1460-61), 303 (1468-69. jacob fan hauen quitaes met honom sit skot quit. xij öre quit ib. her claus wise quiltade han viij mark for ij aar skot quit ib 307 (1468-69). JTb 38 (1473). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 114 (1477). SJ 2: l91 (1482). l (50) mark quittades meth erlandh scredderes huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STru SSkb 29 (1501). " gör thik herra lidhoghan oc qwitta thina skuldh" Saml 6: 157. " thz gambla brewet som diäffwllen haffdhe oppa os, för wara syndha skuld, thz qwittadhe han oc aff skrapadhe mz sino millo oc hälga blodh" SvKyrkobr 316. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 80 (1518). " item dominus johannes henrici xiij mark pro sallario oc ij mark quittadis i hwselön HLG 2: 92 (1519). "ib 95 (1519). ib 96, 98 (1520).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -adhe.
  • -at. quita: -ade Skotteb 307 (1468-69); -ades ib 303 (1468-69); -at ib. quida: -ades ib 29 (1460-61)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back