Qvitter

Old Swedish Dictionary - qvitter

Meaning of Old Swedish word "qvitter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvitter Old Swedish word can mean:

qvitter
L.
qvitter
1) trygg, i ro, i Fred, Fredad. ey latir hon (ɔ: världin) mannin nakin tima qvittan älla sighran KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187.
qvitter
2) Fredad för kraf, särsk. penningkraf, Fri, qvitt. gaff han quittan KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 337. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 283. bliffwi fFrälKLemming. 1871--73.">ST ok qwith för KLemming. 1862.">Allom skatte KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 268. " later jak han ok hans arfua KLemming. 1862.">AllKLemming. 1862.">Aledhis qwittan, lidhughan ok lösan for mik ok minom arfuom for KLemming. 1862.">Alle ytermer maning" SD NS 1: 38 (1401). " for the lyptena latir iak idhir qwittan oc lösan" KLemming. 1871--73.">ST 145. " KLemming. 1862.">Alt thz thu haffwer mik loffwat giffwer iak tik qwittan före oc Frian" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 690. " giuer iak han ok hanzs arua quitta ok lidhugha for the x maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" SD NS 1: 38 (1401). ib 474 (1405). vilde ey gifua thäs mildha herrans tiänara quittan vndan fa päninga skuld KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 209. " lather jak. .. quittan tenne for:de päder offuer KLemming. 1862.">Alla maningh" SD NS 1: 232 (1403). " thryhundradha maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, KLemming. 1856.">SOm iak hans fängilse löKLemming. 1871--73.">STe meth ok giordhe (näml. han) qwittan Fraan KLemming. 1871--73.">STen lKLemming. 1862.">AlaKLemming. 1856.">SOn" ib 51 (1401). " han scKLemming. 1862.">Al mik wara qwit lidhugh ok löös" ib 23 (1401, gammKLemming. 1862.">Al afskr.).
qvitter
3) Fri Från ett åliggande. swa är han qwitther (Fri Från skyldigheten att Vara gärdeman) SGG 129.
qvitter
4) Fri Från böter el. KLemming. 1871--73.">STraff. wari qwit ok orsaka EG 68. gaff them KLemming. 1862.">Alla the saKLösa oc qwitta KLemming. 1871--73.">ST 473. wilde han gerna danielem qwittan gifwa ib 15. " gaffs fFri oc qwitther" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 292. " later jak honom lydhwghan oc lössan oc KLemming. 1862.">AllKLemming. 1862.">Aledhis quittan om thet for:da fengilsset fore mik ok minom arfwom" SD NS 1: 226 (1403).
qvitter
5) obehindrad, Fri Från KLander, förbehåll el. minskning, KLemming. 1871--73.">STäld till Fritt förfogande. thet förenäMDa godz förenäMDa herra benckt ok hans arffwom Fryt, quitt ok hemol hKLemming. 1862.">Alla före KLemming. 1862.">Alla tiltKLemming. 1862.">Alan SD NS 1: 45 (1401, nyare afskr.) skKLemming. 1862.">Al han haffua sijn andbudh ok tolff maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa werdhe sith EGhit qwith ok Frith oforKLemning. 1860. SFSS.">Borghat KLemming. 1856.">SO 61. Fritt oc qwitt ath haffua niwta oc beholda thet KLemming. 1862.">Altaret ib 163.
qvitter
6) Fri, lös, beFriad. quKLemming. 1862.">Aldo mäniskionar wurdhu quitta KL 45. " konungen loth konung magnus qwith" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 187. " i haffuen henne nw i idhra händher Frii och quith mz ära" ib 3: 3366. - Fri, beFriad (Från). med gen. Vari thäs quit KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. Va 25. " hafdhe gerna warit hans qwittir" KLemming. 1871--73.">ST 275. ib 237. - med dat. el. ack. han ware gerna thy diwre qwiit KLemming. 1862.">Al 5174. " wart hon qwith sinom sywkdom" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 162. wart KLemming. 1871--73.">STrax quitter siwkdomenom ib 381. Gers FreKLemming. 1871--73.">ST 44. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8302, 9304, 9592, 1: (sfgn) s. 192. MD (S) 270. " wart han KLemming. 1862.">AlKLemming. 1871--73.">STingx qwitter siälffuona" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 380. ib 372. " wart han qwitter KLemming. 1862.">Allan wäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK och siwkdome ib 371. lopp han swerige än the reza qwith" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 4707. - med prep. quittir aff iärnomen KL 95. " quitir af the pinonne" Pa 17, 19. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 334, 675. wardh quit aff diäflinom KL 95. ib 99, 250. VKR XII. wart qwit Fran diäflomen KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 7. " quit ok Frälsadh Fran diäflenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 50. " Vardh quitir vidh the pinona" Pa 16. ib 21. " quit warda wid barnet" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 358. wart widh dyäffwolen qwit ib 360. " landhen oc slotten waro qwit vt aff rikens fiende hendher" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6391. - skild (Från någon, Från någons sällskap el. biträde). med ack. wardh han karlen qwitt KLemming. 1862.">Al 7660. är jach hanwm (ɔ: meKLemming. 1871--73.">STer jörien) qwith (är jag af med honom) thet förKLemming. 1871--73.">STe jach komer tith BSH 4: 336 (1503). skild (Från), förluKLemming. 1871--73.">STig. med ack. bleff swa KLemming. 1862.">Alt sit rike qwiit KLemming. 1862.">Al 106. " swa gör han honum hans säte qwiit ib 2914. "KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2536. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 701. - med prep. badhe Fra goze ok folke ärom wi qwiit KLemming. 1862.">Al 2044.
qvitter
7) qvittad. KLemming. 1862.">Aller skadhe war mellom them qwit KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1705.
qvitter
8) qvitterad. ära the (skuldebrefven) qwite, döthe oc KLemming. 1862.">Alzthingx maktlöse SD NS 1: 474 (1405).
qvitter
9) efterskänkt. KLemming. 1862.">Al the geld oc skuld. .. ära qwita, dödha oc lösa SD NS 1: 474 (1405). " göra there fengilse qwijt (efterskänka, upphäfVa, göra slut på)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 397. ib 399. faa the qvitt heKLemming. 1871--73.">STänä (slipPa de häKLemming. 1871--73.">STlopp el. fodring) i aar BSH 5: 477 (1511). - n. adv. Fritt, utan tvång? thette forscrifne loffue vij. .. Fryt ock quitt obrottelige at holla KLemming. 1856.">SO 33.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • qwit.
 • quith Va 25.
 • qwiit Al 106, 5174, 7660.
 • quit Bo 95 ; KL 95.
 • qwith Lg 3: 162 ; Gers Frest 44. n. qwitt SO 163.
 • quitt SD NS 1: 45 (1401, nyare afskr.) ; SO 33.
 • qwith ib 61 ; MB 2: 268. ack. m. qvittan. qwith RK 1: (sfgn) s. 187.
 • qwiit Al 2914.
 • quith RK 3: 3366.
 • qwitte MP 1: 337 ; RK 2: 9304.
 • quith ib 1: (sfgn) s. 192, 2: 8302. qwiit Al 2044.
 • qwitjt RK 2: 2536.
 • quitta KL 45.
 • qvit.
 • qwijt RK 2: 397.
 • qwite SD NS 1: 474 (1405). " qwita ib. ack. m. qvitta. qwita" SD NS 1: 474 (1405). " qvitt" BSH 5: 477 (1511).
 • qwitt RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 283),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back