Qvitter

Old Swedish Dictionary - qvitter

Meaning of Old Swedish word "qvitter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvitter Old Swedish word can mean:

qvitter
L.
qvitter
2) fredad för krav, särsk. penningkrav, fri, kvitt. thy gör jak. .. laurens quittan ok frälsan JämtlDipl 129 (1476). " thy later jak. .. nissa dauidson ok hans arffua. .. quitta, lädogha ok allaledhis lösa" SD NS 3. l301 (1418).. .. hade thöm thetta (ɔ arvet) befalit ath quit giffue STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 122 (1488). " birgitta per nelssons dedet xii öre quit" SSkb 3 (1501). - med ack. ty bleff huSTrv elin andres karlsson qwith STb 1: 7 (1475). ib 142 (1478). - med prep.. .. fore hwilket goz. .. päther alenninge mik quitan ok skullösan giort hawer aff ärlikom manne bo jonsson SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMu 1: 362 (1376). quieto. .. rolighan göra ok quittan göra aff räkinskap STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 511. 5) obehindrad, fri från klander, förebehåll el. minskning, STälld till fritt förfogande. tha skal han. .. antwardha thetta forscrifna godzsith igen frijt ok quijdh ok obekymbrath Värmland förr och nu 1941 s. 97 (1450). thet köpit skulle wara kwith thet the til forrene gyorth haffdhe ATb 1: 13 (1453). STb 1: 12 (1475), 273 (1480). hulkin gard som är ffrij och qwith badhe mwra mellom STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 195 l(1491). ath han sade tet wilie quit göre husit och ey giorde STb 4: 175 (1507). (?) hussz och liggiande grwnd. .. ffrith och quitis met sine ffyre ffrie mwre HLG 3: 153 (1512).
qvitter
6) fri, lös, befriad. " han gaff wt sonen, til thäs at tiänaren skulle j gän lösas oc wardha qwitter SvKyrkob 317. her medh schole alle fanga vppa bade syder wara quitte och lösse STb 3: 345 (1498). "
qvitter
adv. 2) sla qvit = qvit sla.. .. wille gerne slaa quith medh STaden medh the tompt höra STb 2: 209 (1487). ib 3: 90 (1493). " sloogh han qwit thet moens budde war til achters for noghot teghel" STock Skb 301 (1524, Skip). ib 304 (1525, Skip), 305 (1530, Skip).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • quitt STb 1: 142 (1478). qwith SJ 2: 195 (1491).
  • quit SSkb 3: l(1501). n. qvit. kwith ATb 1: 13 (1453).
  • qvitt STb 1: 12 (1475), 273 (1480). quijdh Värmland förr och nu 1941 s. 97 (1450).
  • quittan GU C 20 s. 511. quittan FMU 1. 362 (1376).
  • quith SJ 2. 133 (1489). pl. nom. m. quitte STb 3: 345 (1498). ack. m. quitta SD NS 3. 301 (1418)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back