Qvitterning

Old Swedish Dictionary - qvitterning

Meaning of Old Swedish word "qvitterning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvitterning
vid överlåtelse av egendom av den överlåtande avgiven försäkran om obehnrad el. klanderfri besittningsrätt, överlåtelse med oinskränkt besittningsrätt. STb 5: 131 (1516). per STaffansson. .. gaff jacob lumppe raadman aldelis quit, ffrij fför alt thet honum erffuä borde effter sin broder jeppe. .. pa hulken frigifft och quitterningh jacob lumppe sin ffritzskilling oplade ib 148 (1517). biörn persson anamade quitterning pa erix vegna ib 171 (1517). anders beltere. .. begerde j quitterning aff huSTrv telseke om thet aarff hon dreff pa monss larenssons wegna ib 189 (1518).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛁᛏᛏᚽᚱᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back