Räkna

Old Swedish Dictionary - räkna

Meaning of Old Swedish word "räkna" (or rækna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

räkna Old Swedish word can mean:

räkna (rækna)
L.
räkna (rækna)
1) räkna, tälja. " at räkna oc tälia KLemming. 1862.">Alla leui sönir" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 338. KLemming. 1871--73.">ST 10. hwart fotKLemming. 1871--73.">STighit. .. skKLemming. 1862.">Al jak rekna KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 456. KLemming. 1862.">Al 1433. " then daghin skKLemming. 1862.">Al tyswar räknas" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 64. - abs. ey war swa langer time mellan decium ok theodosium en man räknar rät KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 434.
räkna (rækna)
2) uppräkna. " en af the ärlicu kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiunna herrum som gennadius räknar oc scrifuir aff" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 281. " räkner iak henne (ɔ: ärcebyscops släkth)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 314.
räkna (rækna)
3) räkna, hänföra. " thz räkans til fanyte glädhi" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 135. " then timin räknas ok mällan andelik thingh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 238.
räkna (rækna)
4) tillräkna. " rekna the ok til scrifwa meer KLemming. 1871--73.">STridhinna sighir sine fromhet än gudz dygdh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 408. " thz skulde hänne räknas andelika swa som hon hafdhe likamlika tholt mz hanom KLemming. 1862.">Alla hans pino" Su 382. " räknä them ey the synd the giöra a mik" KL 144. " thz reknadhis (reputatum eKLemming. 1871--73.">ST) honom til rätuisio" MP 1: 8. " räkna thz oss hänt är os til fördömilse" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 296. " räknas (iMPutantur) thik annars synde" Ber 206.
räkna (rækna)
5) anKLemming. 1871--73.">STälla räkenskap, räkna, förfara. mädhan swa hardelica är räknat mz them maktogha (tam dure in potente illo aniadverSum eKLemming. 1871--73.">ST) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 124.
räkna (rækna)
6) göra räkenskap för. räkne tho fore idher iämfulla gerning KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 288.
räkna (rækna)
7) räkna, i räkning upptaga el. antaga. äpte thäsSum trym mansins skipilsom räknas thrigia handa manna lifnadhär här i wärildene KS 3 (5, 3).
räkna (rækna)
8) räkna, Beräkna, uppskatta. räknadhom skadhanom (coMPutatis dammis) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 401.
räkna (rækna)
9) taga i Beräkning, taga i betraktande, eftertänka. badh han räkna huru vsKLemming. 1862.">Al han war ok huru veldogher wrdhin KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 658. " hwa som räkna wil KLemming. 1862.">All thera dygd KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2722. 10) räkna, anse han reknadhe sik wara owärdhoghan" KL 23. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103. " räkna sik enkte värdha" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. " räkna hon sik oc vil af androm kKLemming. 1862.">Allas slögh" ib 17. " räkna thik hawa KLemming. 1871--73.">STen hiärta" ib 193. waro gawo. hwilka þw förra reknaþe söta oc þäkka KL 187. " at vrsaka synde oc räkna them litzla" MP 1: 173. " räknande smälekin äro. obrygdhilse glädhi. nidhrilse oc afsätilse ophöghilse" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110. " annar hulkin jak reknar min son" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 249. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 30, 192. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 232, 2: 186, 187, 3: 34. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3197. " thet skKLemming. 1862.">Al räknas (coMPutabitur) hänne swa KLemming. 1871--73.">SToor synd som hon hafde röuat mädh öfuer välle KLädhe af mynom fattikom mannom" VKR 76 ; jfr 4. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 32. " han. .. räknadhis som wtwrakin fwl skiptingir" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 30. " vm vi räknadhom thz nu swa som framfarit" ib 37. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 204. rekandne min ordh oc mina gerninga for änkte ib 2: 25. war räknadh för the qwinno som nw kKLemming. 1862.">Allas en söta roos KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 5. " at the skulden reknas wara dräpne aff röwarom" KL 107. " the räknadho them KLemming. 1862.">Al vara tappadh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 85. " räkna min ordh wara sorgh ok fafänga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 10. ib 53, 204, 232, 3: 457. VKR XIII. Ber 17. " thz räknar han sik siälfwom gifwas ok göras" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 225. " räknande at han dyrfdhis wanlika af sinom eghnom fundom ok dyrfwe at tKLemming. 1862.">Ala" ib 209. " at han vili ey räknas (KLemming. 1862.">Aliquid reputari) vtan forsmas oc miswyrdhas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 31.
räkna (rækna)
1) sammanräkna. " KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 64. "
räkna (rækna)
2) jämföra. " wi maghom räkna oc lika twa synder saman, ena widh andra wi maghom oc räkna saman twa syndogha män" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 139.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so räkna may have also been written as rækna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • rekna.
  • rägna: -as Ber 17.
  • räkna sik , anse sig vara något stort, upphöja sig. loffuar ey sancte paual sik ällar räknar sik af sinne predikan LfK 173.
  • räkna at , räkna efter. nar wi räknom aat hwru länge wi haffwom warit i clostreno LfK 145. the. .. raknadhe (för räknadhe) ath Di 254.
  • räkna saman ,
  • räkna til , tillräkna. räknas allom almoghanom til, hwilkit en man enast giordhe MB 2: 17. Jfr til räkna. Jfr af-, up-, ut-räkna, äfvensom oräknadher, oräknande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛅᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back