Räkna

Old Swedish Dictionary - räkna

Meaning of Old Swedish word "räkna" (or rækna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

räkna Old Swedish word can mean:

räkna (rækna)
L.
räkna (rækna)
1) räkna, tälja. . .. hwart bodharwm räknade 8 alna a längdena VKJ 9 (1447). - abs. item nw nor oc swdher wt medh torgheno räknande hafwer clorSTrit (!) 6 bodher VKJ 8 (1447). " giorde hans matschap. .. ok rekinshap fore sin vpbördh ok uthgifft, tet ene mote tet andra rechna[t]" STock Skb 296 (1510, Skip). - inräkna. gaffz bysseksytterne xxiiij mark; j the iiij oc x mark löper xviij march j theris klädning. .. oc vj mark reknat j samme peninga j theris lön STock Skb 161 (1520). 5) anSTälla räkenskap. tha räknadom wi medh jönis STörbyörnsons huSTrv om the bodirna som jönis bygt hade ath STadenom tha war hon betalad oppa vj mark när ATb 1: 224 (1458?). STb 1: 383 (1482), 3: 188 (1494). tha radet rechnade med kemmenerenna jöns nielsson och jöns amwndhson, tha bleff jöns nielsson til achters pa alle sine vtgifft pa STadzsins vegne lxxV march STock Skb 292 (1503, Skip). - avlägga räkenskap. at thw. .. viyrdher vt af the men. .. firätighä markä af hver therrä til war en sak. .. ok ther af skalt thv räknä herrä throtä päterson riddare ther wart rath är Sd 8: 72 (1361). fore at han wil ware j lubeke medh sin rekinscapz (!) nw medh tet aller förSTe. .. och rechne medh hanom som gielden til lywde STb 2: 481 (1490).
räkna (rækna)
6) göra räkenskap för. hulket skot. .. reknades j borgemeSTeres och ganske raadsins nerware STock Skb 71 (1518) (möjl. att föra till 1). 10) räkna, anse. vidher thätta pila trät räknas ok liknas the människio som jnga goda ok STaduga roth haffuer MP 4: 150. 11) räkna, granska. tha regnades kemmenerana rekinskap bade vpbördh och vigiffth STock Skb 292 (1503, Skip).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so räkna may have also been written as rækna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • rekna.
  • rechna. regna: -ades Stock Skb 292 (1503, Skip). -ar. -ad(h)e),
  • *räkna in ,
  • *räkna til ,
  • *räkna up , uppräkna. JP 14. SkrtUppb 382. Jfr upräkna. Jfr for-, inne-, ivir-, saman-räkna samt o-, oforräknahder och oräknande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛅᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back