Rim

Old Swedish Dictionary - rim

Meaning of Old Swedish word "rim" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

rim
rim, vers. " oppa riim sangh hon" Lg 3: 430. " hona (boken) loot til swenske wända aff latine oc swa til rima" KLemming. 1862.">Al 10573. then them loot vända til rima KLemming. 1844.">Fl 2104. " vardh thässe bokin giordh til rima" Iv 5742. Fr 3205. " äpther thy en lagdhe til rima och sagdhe swa j kirkionne fafängth pitra och patra thz är mz diäKLemming. 1844.">Flenom snitra och snatra" JP 10. " ey öka älir margfKLemming. 1862.">Ald göra sin ordh, at the synderskära oc aatskilia huart capitulum Fran andro ällir j riim oc behändoghet (nec multiplicare incisiones et distinciones capitulorum seu subiliates leonitatum)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 74. - dikt, qväde. bidher jak idher j thetta rim MD 124. " pläghadhe dicta faghir riim ok siunga" KL 72. " hafdhe diktat faghir rim aff hänne ib "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • riim )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛁᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back