Ryma

Old Swedish Dictionary - ryma

Meaning of Old Swedish word "ryma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ryma Old Swedish word can mean:

ryma
L.
ryma
1) göra fri och öppen, rödja, lemna fri väg). alt gaff honom (ɔ: gudz SOn) rwm. ok rymdo väghin KL 410. MB 2: 403. " thz ypna oc rymmer aadhrorna" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XLV.
ryma
2) rymma, fly, vika från, öfvergifva, lemna. ryma sit härbärghe Bil 286. " the danske gaffue flökten ok rymde maRKen" HSH 7: 19 (1470). ryma lanDith MB 1: (Cod. B) 545. RK 1: 3479. " skulu rymä rikit" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). Di 35, 205. ryme mins herra gardh MEG (red. A) 57, (red. B) 61. ryme mins herra konungsens hws EG 66. ryme eMBetit SO 118. ib 205. " SOm haffue rymth sin godz" BSH 5: 534 (1513). - draga sig tillbaka från el. för, undvika. swa offta thu them tik omaka oc lasta. .. wilelika rymer oc them wnfflyr Su 193.
ryma
3) intrans. flytta, flytta undan. dömdes henrich laurisSOn. .. at wp tage sin hws aff thomas tompt. .. och ryme innan iij wikur BtFH 1: 286 (1509). - vika undan, rymma, fly. sagþe sik eigh rymdan Bu 520. rymde Diäwlen räddar ib 498. " badh han wräddan ryma" Bil 256. " rymde Diäfla moghin" Bir 3: 262. " SOm rimde äre" BSH 4: 111 (1486). " iak rymde oc forlät thik" Bo 229. Di 65, 90. " the rymdo alle saman thädhan" Bo 159. rymde han fran bruþ oc fäþärne Bu 27. D 5: 478 (1345, nyare afskr.). Bo 237. " rympde. .. wt aff rikit" SD NS 2: 212 (1409). " the bönder, SOm äro rymdhe aff ölandh fra sin skatthe godz" BSH 5: 533 (1513). mykit (näml. folk) rymde vndan them Di 105. rymde tel rom Bu 101. ib 526. Di 29. " han rymde at dören ib 122. rymdo for iarnom" Bu 175. " römde for wideke" Di 66. ib 80. - fly, taga sin tillflykt. mz gudhi, SOm. .. hiälper them SOm rymer vnder hans skööt MB 1: 453.
ryma
1) rymma undan, fly undan. rymde vndan i en skog Di 170.
ryma
2) vika undan, gifva efter. rymde stenin vndan. .. swa SOm han hafdhe varit af vax Bo 86. - Jfr undan ryma.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • rymer MB 1: 453 ; Su 193 ; SD 5: 478 (1345, nyare afskr.).
 • römer ib.
 • rymmer PM XVL.
 • -o MB 2: 403.
 • römde Di 29, 35, 65, 66.
 • rimder: -e BSH 4: 111 (1486). imperat. rymä Di 80 ),
 • ryma ater , begifva sig tillbaka. rymde tha til nyköpung ather RK 1: 4020.
 • ryma bort , rymma bort, fly. MD 32.
 • ryma undan ,
 • ryma up , bryta upp? konungen rymde tha wp ok thädhan RK 1: 4018. Jfr up ryma.
 • ryma ut , föra ut, föranleda (ngn) att vika till baka. herre steen gick före them gönom grindena och rymdhe uth almogen afsijdhes TK 274. Jfr ut ryma. - Jfr af-, for-ryma.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚱᛦᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back