Säghl

Old Swedish Dictionary - säghl

Meaning of Old Swedish word "säghl" (or sæghl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

säghl (sæghl)
segel. " the wundo säghl ok sighldo swa" Fl 1971. Fr 2371. RK 2: 9062. BSH 5: 303 (1508). tha skipith gör wp seghleth PM XII. " sigh skiPMannomen at the lätin sköt (stryka) säghlin" Lg.">Bil 251. wndi standande säghle ib 579. " siglde foresagde abote. .. mz standande seghil oc snarasta bör hem til änglandh" Lg 3: 50. " the fälte theress sägil" RK 2: 8475. ib 3: 3298. " i thet the skulle fälla theres sägell och löpa theres wäägh, finge the see ith stort sägell söder i swndhet" BSH 5: 502 (1512). " at kristoffer skulle strax till seegels effter the jakther ib. tha the ginge tiil seglss" BSH 5: 96 (1506). " the skyndadehe sik. .. til säghls" Fl 52 .the (vingarne) waro som annor säghel stoor Al 8707. PM XVII. " konungen hadhe xl segell (d. v. s. fartyg)" RK 3: 3302.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so säghl may have also been written as sæghl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • säghel Al 8707.
  • sägel RK 2. 9062. sägell BSH 5: 502 (1512, på två st.). sägil RK 2: 8475.
  • seghl: seghleth PM XII.
  • segl: seglss BSH 5: 96 (1506).
  • segel PM XVII.
  • seegel: -els BSH 5: 502 (1512).
  • segell RK 3: 3302.
  • seghil Lg 3: 50.
  • sigel RK 3: 3298 ; BSH 5: 303 (1508).
  • sigill Fr 2371 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚵᚼᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back