Säghlgarn

Old Swedish Dictionary - säghlgarn

Meaning of Old Swedish word "säghlgarn" (or sæghlgarn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

säghlgarn (sæghlgarn)
segelgarn. Skotteb 400 (1465-66, Kämn), 457 (1471-72, d:o).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so säghlgarn may have also been written as sæghlgarn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • segel- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚵᚼᛚᚵᛆᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back