Säghlträ

Old Swedish Dictionary - säghlträ

Meaning of Old Swedish word "säghlträ" (or sæghltræ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

säghlträ (sæghltræ)
mast. " thz skip som hauir mist styrit oc säghilträit" Bir 2: 171. " thz skip än hauir säghilträit ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so säghlträ may have also been written as sæghltræ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • säghilträ.
  • siägl trä L.)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚵᚼᛚᛏᚱᛅ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back