Saghomästare

Old Swedish Dictionary - saghomästare

Meaning of Old Swedish word "saghomästare" (or saghomæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saghomästare (saghomæstare)
sågmästare. Arnell Brask Bᴵ 7. ss tillnamn. Trolles Jb Bil 164 (1476, nyare avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saghomästare may have also been written as saghomæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • saga- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚵᚼᚮᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back