Sakfälla

Old Swedish Dictionary - sakfälla

Meaning of Old Swedish word "sakfälla" (or sakfælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sakfälla (sakfælla)
sakfäld, dömd (till böter el. annat straff). SOm sakfälther wardher j stemno SO 14. ib 27, 70. the tolff marcker SOm han i radzstuen zaakfelter vorder ib 199. " dömdes. .. hein helffuan all sin saak igen. .. SOm han war saakfedldt till orätt" BtFH 1: 77 (1470, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sakfälla may have also been written as sakfælla

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • zaak- SO 199),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᚠᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back