Sakfälla

Old Swedish Dictionary - sakfälla

Meaning of Old Swedish word "sakfälla" (or sakfælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sakfälla (sakfælla)
sakfälla, döma till böter. Jfr Å. Åkermalm, Fornnordiska verb med subSTantivisk förled 198. part. pret. sakfälld, dömd (till böter eller annat STraff). kunnen oc vare män sakfälde varþa, þa. .. Rydberg Tr 2: 245 (1357). RP 1: 413 (1378). hanis. .. wardh. .. sakfälder äpter laghin til xl mark JTb 24 (1460). the xl (40) marck, som the wordo sakfälltte STb 1: 189 (1478). ib 4: 122 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sakfälla may have also been written as sakfælla

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sach- STb 4: 122 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᚠᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back