Sakna

Old Swedish Dictionary - sakna

Meaning of Old Swedish word "sakna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sakna Old Swedish word can mean:

sakna
1) sakna, mäRKa frånvaron el. förlusten af. med dat. el. ack. saknadhe han thy eno örtogh landene SD NS 1: 36 ( 1401) . " for han seer om at sakna tom tha ärw hans kattor flagna " MD (S) 221 .
sakna
2) sakna, svårt känna förlusten af, sörja. med dat. el. ack. enom manne mon han litith sakna Al 8495 . " thw sakande han oc grest mz taara " MD 62 . tha saknadhe k karl marsken her tordhe RK 3: 267 . MD 493 .
sakna
3) sakna, vara utan. med dat. el. ack. ariolo han tha ey saknar Al 9982 . " han saknar badhe swärdh ok bugha " ib 656 . " iak giter ey tholt widh Alla the ysäd ther minom fadher ower koMBer, än han saknar smaswenin " MB 1: 249 (möjl. att föra till 1). - mista, förlora. Alexander saknar änga sina Al 1033 (möjl. att föra till 1). ther sakanar margher winir ok fränder ib 3324 (möjl. att föra till 1 el. 2).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sagna: -ade MD 493 .

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back