Saknk

Old Swedish Dictionary - saknk

Meaning of Old Swedish word "saknk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saknk
sjunkande; i uttrycket: i sank, i sank. hadhe när skuttit the stora holka i sank RK 3: 290. BSH 5: 58 (1505). FM 286 (1506).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᚿᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back