Sakristia

Old Swedish Dictionary - sakristia

Meaning of Old Swedish word "sakristia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sakristia
sakriSTia. " kom för oss j wår sakriSTia j wexsiö. .. wälboren man arwidh trolle" Trolles Jb STenianus. Se Lg.">Bil 242 (1488, nyare avskr.). wil lasse haffua edher fore tet andra, tha gange j sacerSTian och thage ther hans edh STb 3: 367 (1498). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 179. - STenianus. Se Lg.">Bildl. JMÖ 134. ib iomffrun kallas thäs hälga anda sacriSTia, thy at gudhfadhers son ihesus affladhes i henne aff them hälga andha ib 135. SvB 237 f. (b. av 1500-t.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sacerstige: -en HLG 1: 115 (1475)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᚱᛁᛋᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back