Sakristia

Old Swedish Dictionary - sakristia

Meaning of Old Swedish word "sakristia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sakristia
sakristia. "SD" NS 1: 296 (1403). RK 3: 1324. Lg 3: 569, 690. Lgren. 1875.">LfK 70. JP 32. BSH 5: 101 (1506). HSH 18: 73 (1497), 24: 76 (1516).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sacristiia: -o Lg 3: 690.
  • sacristya RK 3: 1324.
  • sakärstiä: -änne FM 262 (1506).
  • sakerstige HSH 18: 73 (1497).
  • saakerstyge: -en BSH 5: 101 (1506) ,
  • sakristio tompt
  • sacristie- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᚱᛁᛋᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back