Sakt

Old Swedish Dictionary - sakt

Meaning of Old Swedish word "sakt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sakt Old Swedish word can mean:

sakt
"
sakt
1) sakta, stilla, med lugn. sakt bläsandhe wädher Lg 3: 706. hadhe the lithet saktaren farith RK 3: 803.
sakt
2) lätt, utan svårighet. villom vi granlica thnkia os vara pilagrima oc wtländningia. sakt (facile) gatom vi thik föLght Bo 37.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • saktaren RK 3: 803, " som dock kan föras till sakta),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back