Sakt

Old Swedish Dictionary - sakt

Meaning of Old Swedish word "sakt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sakt Old Swedish word can mean:

sakt
1) lätt, lindrig. henne (ɔ: daghtingan) sachtare göra STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5047. " hon hafdhe swa mykla mödhe henne vare sachtare dödhe" STrand. 1853.">Fr 2404. at hon (ɔ: kallasot) warder saktare LB 4: 345.
sakt
2) lätt, beqväm, angenäm. " miSTe. .. thz sakta liifmakit" ST 53.
sakt
3) lindrig, svag, sakta. pa saktan eldh LB 9: 109 (på tre ST.). i en sakthen eldh ib 2: 10. " pa saktom eldh" PM XLI.
sakt
4) lätt, svag. om dryck. huar man pläghar gifua förST got win ok sidhan the warda drukne thz som saktare är MP 1: 58. " sakt ööl" LB 7: 29. ib 166, 235, 271.
sakt
5) STilla, lugn. warder wel sachther pa then sidhen HSH 18: 114 (1497).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sacht.
  • -are.
  • sackther HSH 18: 114 (1497); kompartivformerna, liksom äfven den ST 53 förekommande best. formen ack. n., kunna dock föras till sakta),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back