Saktelika

Old Swedish Dictionary - saktelika

Meaning of Old Swedish word "saktelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saktelika Old Swedish word can mean:

saktelika
1) sakta, stilla, lugnt, långsamt. ey byridhe han sina predican mz roop oc skral älla bälle. vtan ödhmiuklica oc saktelica (paulatim) Bo 56. " foor iosep saktelica (paulisper) nidhir" ib 210. ib 249. " tha byriädhe brödresakteliga gaa mothe the dörena" Gren. 1875.">LfK 277. talin. .. saktelika Bir 5: 44. saktelika sionga ib 63. " haf ey til sidh at ofbrat falla i mat. .. far hälder saktelika" Gren. 1866.">Ber 248.
saktelika
2) lätt, lindrigt. " siwd ted sacteliga til saman" LB 7: 284. " siwda thz sacteliga j reentt smör" ib 321. " stöt tom sacteliga" ib 286.
saktelika
3) lätteligen, lätt. " sin herra saktelica oc rasklica foruinna" Gr 260. " för än hon thz swa saktelika far" Iv 4752. " tz gör sacteliga at soffwa" LB 7: 197. at samma adror kwnna sakteliiga öppnas af sig sielffwe ib 263. ib 271, 277. - Jfr osaktelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • sakteliga.
  • sacteliga.
  • sakteliiga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚴᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back