Sälia

Old Swedish Dictionary - sälia

Meaning of Old Swedish word "sälia" (or sælia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälia Old Swedish word can mean:

sälia (sælia)
L.
sälia (sælia)
1) lemna, öfverlemna. " thz sama silff hawom wi ater fört thik i händer at sälia" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 245 iak vil idher gudhi ij hand sälia DDaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 875.
sälia (sælia)
2) sälja. " hvar slom köpe jord eller säl" SR 1: ib 2. " wäghfarände mannum at silliä matt ok hästä foodher" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). afhände nokor androm fäghkopar oc säl androm ib 638 (1347). säliä KLäþe oc annät goz ib 639. " hwa SOm falsän kopar säl" ib. " wi hawum !UDDA_TECKEN?: hawum) saalt domkirkionne. .. thrättam örtughlandh jordh. .. fori trettam markir lödhu siluir" ib 6: 65 (1348). " thet iec laghlica salt hawer. .. jon thörkilSOn. .. thetta mit. .. godz. .. for sex pund mässing oc ena sylffskeedh om fyra lodh" ib N 1: 6 (1401). kännis iak. .. mik hawa salth. .. raghwalde i granby ɉ [1/2] atwngh jordh. .. foe xii swenska mark, lmik fran ok minom arwm ok raghwalde i granby til ok hans arwm ib 307 (1403). ib 11 (1401) o. s. v. hon hafþe siin KLäþe saalt ok giuit fatöko folkä Lg.">Bu 11. " han var forraþen ok saldar af sinom svene" ib 138. " swa SOm iudha saldho war herra for xxx päninga. swa lät titus sälia xxx iudha for en pänign" Lg.">Bil 317. " niotighi tusand ok vij M judha saldus wnder träldom" ib. " at wi säliom han (vår broder) waarom frändom ismaelitis" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 231. " säl nakar man sina dotter annödhogha" ib 335. sälia sina äghor ib 373. " wardher thin brodher oc thin granne fatigher, oc säl sina öghor fore fatikt werdh" ib 374. " hwa SOm säl androm hws innan KLemning. 1860. SFSS.">Borgha wägh ib. säl nakar man androm hws i landzby" ib. " en man. .. saalde akir" KL 139. " hwa ey var akrin i thino valde badhe saldir ok osaldär" ib. " hwlkin swa SOm siäl KLippningh äller siälskin äller märskin for nöthskin" SO 19. " fins thz falth a windögha äller saalt" ib. " the haffdho. .. saalt alt theras" Lgren. 1875.">LfK 21. säl skipith SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIII. " säl skiparen skipith ib. "Lg.">Bil 263, 650. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 375. KL L135, 140. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: l113. SJ 2 (1420) o. s. v. SO 20, 22. Lg 3: 29, 30, 638. " thry thing SOm scrifwas j almoghans laghom, eet kallas at ägha annat at sälia thridhia at köpa" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 163. " annat stykkit callas at sälia nu säls nakat thing stundom for fatikdom oc stundom for owiruälle oc orätuisa doma ib. kördhe var herra ihesus wt w mönstreno them SOm ther köpto ok saldo" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 120. " han egnaþe annars. ok salde gärn at gauom (d. v. s. tog mutor)" Lg.">Bu 418. - Lg.">Bildl. adam ok eua saldo wärdena for eth äple KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 108. säilia the mik mz sinom mun ib 166.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälia may have also been written as sælia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • sälia VML I LB 1. sialia L.; Bir 1: 166 ; Lg 3: 638.
 • säll MB 1: 375.
 • siäl SO 19, 20.
 • sällde VML II J 1 (på fyra ställen); SJ 40 (1427); -o Bir 1: 113.
 • selde Bil 650. salde. saalde KL 139.
 • solde Lg 3: 30 ; BtFH 1: 154 (1507) ; FH 5: 230 (1516); -is BSH 5: 118 (1506).
 • soldhe Lg 3: l29. part. pret. sälder L.; -a SJ 41 (1427).
 • salder.
 • sälth ib 219 (1403, gammal afskr.). salt. saalt Bu 11 ; SD 6: 65 (1348); MB 1: 373 ; SJ 2 (1420) o. s. v.; SO 19 ; LfK 21.
 • solt SD NS 2: 89 (1409)),
 • sälia bort ,
 • sälia ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back