Sälia

Old Swedish Dictionary - sälia

Meaning of Old Swedish word "sälia" (or sælia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälia Old Swedish word can mean:

sälia (sælia)
L.
sälia (sælia)
2) sälja. " at jak selde mordwikena för xxxvj markir" JämtlDipl 146 (1396). ath iak sel mith konnugoz ib 156 (1406?). them, som han then forskrifna qwärnena giwer eller geller eller sääl NMU 1: 83 (1399). " haquon magnisson solde ok vpläth. .. herra andris. .. 1 fiärthungs attung jordh" SD NS 3: l88 (1415). kännoms wi. .. hafwa skipt ok säth met beskedhelikom mannom ingemunde i öhaffn ok hans soni II öris akir jord ib 271 (1417, yngre avskr.). kennis. .. mik hafua salt beskedlikom manne olaff ioansoni en halfuan gardh. .. som ey är gafuum gifvit ok salum salt ib 305 (1418, Jämtl.).. .. ok hon haffde giorth meSTer conradh oppa et saath häräztingh mäctogan ok myndogan ath siälia (!) eller skipptha eldler annurledhis sich affhena. .. Svartb 360 (1437). the säli ok läthi beskatta gull sylwer oc annadh som siälande är SVklE 162. " waro sex bondher. .. jnne for wan syttiande räth. .. om eth pansar som rauit sagdhe adh han haffde saltom" ATb 1: 13 (1453). " rauidh sakir iij mark for thet han saldhe twem eth" ib 1: 236 (1465). athe, som löSTh salth haffua, skulo latha wäghat, som tillbör, ok siälath löSTh STb 1: 206 (1479). ath jach. .. witterligan sel ok vplater mynom kera STiwffader. .. allan myn fadernes deel STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 96 (1487). ath for:ne huSTrv anna hanom j gen vplot STangh jordh. .. fore xij makrl, som ther manna mellen köpis och seligx STb 3: 456 (1499). " med thette breff säl oc oplater. . per. .. ene STenbod" ib 5: 238 (1519). item selde jak olaff peder huSTrv en grön kappo aff deldher miSTh for viij mark HLG 3: 66 (1523). item en haffwer jak jn sacario en gambla brwna kappa, hon är seldh för vi mark ib 67 (1523). item selde jak en leSTh korn för viii makr oc xl lib 113 (1528). - sälja, åSTadkomma att (ngt) blir sålt, vinna köpare åt. Jfr SDw 2: 1311. - sälia bort, bortsälja. claus. .. schulle latha schatta heSTana. .. selie bort thöm STrax eller j höST STb 3: 243 (1495). thy mynskes hopen sälyanDis borth the hönor som plägha gala STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 256. - sälia ut, utsälja. item thetta förᵈᵉ klädhen haffwer jak vth selth HLG 3: 67 (1523). Jfr utsälia. - Jfr undansälia (SDw 2: 811) och osalder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälia may have also been written as sælia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • siälia Svartb 360 (1437)
  • konj.
  • selie STb 3: 243 (1492). pl. 3 pers säli SVKlE 162, refl. säls SpV 215.
  • seligx STb 3: 456 (1499).
  • selde JämlDipl 146 (1396); HLG 3: 66 (1523), 113 (1528). seldhe ATb 1: 23 (1454). sald(h)e ATb 1: 236 (1465) ; PMSkr 69.
  • saalde ib 68, 70.
  • solde SD NS 3: 88 (1415).
  • saldhir SpV 215.
  • salt SD NS 3: 305 (1418).
  • solder SJ 2: 126 (1488). f. seldh HLG 3: 67 (1523). supin. sälth JämtlDipl 145 (1392) ; SD NS 3: 271 (1417) , yngre avskr.). selth Neuman Vokbal 77 (1449) , ib (1452) ; HLG 3: 67 (1523). sleth (fel för selth) ATb 1:23 (1454). saalth JämtlDipl 129 (1376) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SVklE
Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back