Salogher

Old Swedish Dictionary - salogher

Meaning of Old Swedish word "salogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

salogher
arm. stackars. saloghom siälom j pynonne til rälsilse Mecht 2: 26. .. . giffuer. .. for min salighe krops lägerstadhga malgha godz Svartb (Skokl) 539 (1479) , the salaga siäla li pinone äru SvB 127 (mot sl. av l400-t.). thän enfalloghe salge mannen forstodh ey diäfwlsins swik MP 4: 37. lJfr o-, un- (Sdw 2: l827), van-salogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • saligher.
  • salager: -a SvB127 (mot sl. av 1400-t.). best. m. salge MP 4: 37 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛚᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back