Saltgrön

Old Swedish Dictionary - saltgrön

Meaning of Old Swedish word "saltgrön" (or saltgrøn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saltgrön (saltgrøn)
saltgrön. " IIII saltgröne nöth" BSH 19: 165 (1506). XII tunnor salthgrönth kokyth I tunne saltgrönth faareköth ib 166. FH 5: 237 (1524).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saltgrön may have also been written as saltgrøn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛚᛏᚵᚱᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back