Saman

Old Swedish Dictionary - saman

Meaning of Old Swedish word "saman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman
L. samman, tilsamman, med hvarandra. foro saman tel sanctum iacoLg.">Bum Lg.">Bu 169. " sato al saman (simu.)" Bo 217. saman j waghne Lg.">Bil 111. " giordho the saman radh a moth hanom" ib 863. " mannin oc konan. .. skulo. .. hawa badhin saman Boskaps syslo" MB 1: 87. räghndo saman haghel oc edlder oc thordyna bräster ib 300. se huru GOt ok mykin glädhi thet är, byggia saman i samuaru bådhe saman, then rika oc fateka Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 5 (10, 5). huar twa ella tre äru saman MP 1: 49. " sum saman äru vm maal oc matu" SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). at wi barn soman faum ib 4: 390 (1334?). finGO saman en son Lg 90. " är omykin blanDilse aff blodh oc köld saman" LB 5: 293. " ä sökias sälike saman ridha nidhinga (Par comes esse Pari consuescit sic et auari)" GO 694. äta saman medh androm clostirsins hionom VKR 28. alder saman, hel och hållenis allir saman guld Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 433. - n. alltsamman. han tholde thz. .. alt saman gärna Bo 179. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 89, 3: 358. brendet vp altsaman Di 66. - pl. allesamman. vordo the alle saman vmvände Lg.">Bil 847. Pa 21. Lg 3: 257. " them böriade allom sammom (för -an) laanga" MD (S) 202. þe samu jngiäld alsaman aff fynlande SD 5: 567 (1346). Bo 159, 217, 231. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. " i thom allom samman ib 2: 181. - Jfr at-, en-, til-saman, äfvensom samans. "

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • samman Bir 2: 181 ; RK 1: 3 135. soman L.; SD 4: 390 (1334?). suman L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back